Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB
Prästgatan 20
712 60 Grythyttan

Hemsida:

www.grythyttanwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Producera och sälja maltwhisky från Grythyttan, Nordens Måltidscentrum. Inledningsvis räknar Bolaget med att besöksverksamhet och försäljning av fat, kryddat brännvin och akvavit skall generera kassaflöden. Grythyttan Whisky AB hette tidigare Nora Destilleri AB.

Teckningsperiod:

14 februari 2013 - 27 april 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

3 dagar efter utfärdad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 32,36 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

200 aktier, dvs 10.000 kr

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss