Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB
Prästgatan 20
712 60 Grythyttan

Hemsida:

www.grythyttanwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producera och sälja maltwhisky från Grythyttan, Nordens Måltidscentrum. Inledningsvis räknar Bolaget med att besöksverksamhet och försäljning av fat, kryddat brännvin och akvavit skall generera kassaflöden. Grythyttan Whisky AB hette tidigare Nora Destilleri AB.

Teckningsperiod:

20 september 2012 - 20 november 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,4 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 80,1 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

400 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 20 november 2012.

Uppdaterat: 2012-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss