Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB
Prästgatan 20
712 60 Grythyttan

Hemsida:

www.grythyttanwhisky.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producera och sälja maltwhisky från Grythyttan, Nordens Måltidscentrum. Inledningsvis räknar Bolaget med att besöksverksamhet och försäljning av fat, kryddat brännvin och akvavit skall generera kassaflöden. Grythyttan Whisky AB hette tidigare Nora Destilleri AB.

Teckningsperiod:

16 mars 2012 - 31 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdande av avräkn.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission för befintliga aktieägare. Något oklart vad villkoren är. Teckningssedeln säger först att varje aktieägare har rätt att teckna 1 post. Men längre ner kan tecknaren fylla i antal poster denne önskar teckna.

Post:

400 aktier.

Övrigt:

Samtidigt med denna företrädesemission, som görs till 5 kr per aktie, så gör företaget även en emission utan företrädesrätt, till 12 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss