Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB
Prästgatan 20
712 60 Grythyttan

Hemsida:

www.grythyttanwhisky.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producera och sälja maltwhisky från Grythyttan, Nordens Måltidscentrum. Inledningsvis räknar Bolaget med att besöksverksamhet och försäljning av fat, kryddat brännvin och akvavit skall generera kassaflöden. Grythyttan Whisky AB hette tidigare Nora Destilleri AB.

Teckningsperiod:

2 april 2012 - 31 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,8 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdande av avräkn.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 74,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

300 aktier

Övrigt:

Företaget gör samtidigt med denna emission till allmänheten även en företrädesemission till befintliga aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss