Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB

Grythyttan Whisky AB
Prästgatan 20
712 60 Grythyttan

Hemsida:

www.grythyttanwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producera och sälja maltwhisky från Grythyttan, Nordens Måltidscentrum. Inledningsvis räknar Bolaget med att besöksverksamhet och försäljning av fat, kryddat brännvin och akvavit skall generera kassaflöden. Grythyttan Whisky AB hette tidigare Nora Destilleri AB.

Teckningsperiod:

29 september 2011 - 30 november 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

30 november 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 60,3 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

400 aktier.

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 33 % av huvudägaren med familj.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 november 2011.

Uppdaterat: 2011-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss