Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Greenstar Marine International AB

Greenstar Marine International AB

Greenstar Marine International AB
Sockerbruket 7
414 51 Göteborg

Hemsida:

greenstarmarine.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Greenstar Marine utvecklar elektriska drivlinor för båtar för både nya och befintliga båtar.

Teckningsperiod:

1 juni 2020 - 6 september 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

200 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

100 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss