Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GreenOne AB

GreenOne AB

GreenOne AB
Maskinkajen 17
417 64 Göteborg

Hemsida:

greenone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

GreenOne har som affärsidé att förse den Skandinaviska marknaden med miljömässigt innovativa produkter som alternativ inom främst marin och trädgårdsmarknaden.

Teckningsperiod:

20 januari 2014 - 11 mars 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

1125 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

12,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

25 aktier, dvs 28.125 kr.

Övrigt:

GreenOne planerar att göra en större nyemission till våren 2014 till en högre värdering och lista sig på Aktietorget.

För ytterliggare information kontakta Magnus Rodell på 0707-22 96 59 eller [email protected]

Uppdaterat: 2014-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss