Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö

Hemsida:

greenlandscapinggroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Green Landscaping är en leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer.

Teckningsperiod:

3 juli 2019 - 3 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,92 Mkr

Teckningskurs:

36,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 315,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till säljarna av Mark & Trädgård Skottorp AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss