Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg

Hemsida:

greengrowthnordic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Green Growth Nordic äger, förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Green Growth Nordic AB hette tidigare Forwood AB.

Teckningsperiod:

4 april 2007 - 4 maj 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss