Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg

Hemsida:

greengrowthnordic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Green Growth Nordic äger, förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Green Growth Nordic AB hette tidigare Forwood AB.

Teckningsperiod:

1 oktober 2009 - 16 november 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,6 Mkr

Teckningskurs:

9,25 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 99,7 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 9250 kr.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 16 november 2009.

Uppdaterat: 2009-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss