Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg

Hemsida:

greengrowthnordic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Green Growth Nordic äger, förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Green Growth Nordic AB hette tidigare Forwood AB.

Teckningsperiod:

27 november 2013 - 9 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,3 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2013

Värdering:

123,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:12, för respektive A- och B-aktier.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Aktieägare i Forwood inkluderande bl.a. C.G.Bothén, Timo Lehtonen, Ulf Runmarker, Niklas Wallgren och Marcus Knutsson har förbundit sig för att teckna ca. 3 Mkr av erbjudandet vilket motsvarar cirka 30 procent av företrädesemissionen.

Vid stort intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption på 2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss