Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB

Green Growth Nordic AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg

Hemsida:

greengrowthnordic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Green Growth Nordic äger, förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Green Growth Nordic AB hette tidigare Forwood AB.

Teckningsperiod:

25 april 2011 - 9 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

30,7 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

Värdering:

Om alla konvertibler och räntor har lösts in mot aktier innan nyemissionen så blir pre-money-värderingen 153,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Forwood har tidigare kommunicerat att man senast 2012 ska vara ett noterat företag.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss