Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Growth AB

Green Growth AB

Green Growth AB
Strandvägen 7a
114 56 Stockholm

Hemsida:

www.greengrowth.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolagets affärsidé består i att investera i bolag och projekt som är verksamma inom de så kallade areella näringarna. De areella näringarna består bl.a. av jord och skog.

Green Growths mål är att skapa ett differentierat innehav fördelat på ca fyra bolag inom en period av ca två år.

Teckningsperiod:

20 april 2009 - 14 maj 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

19 maj 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 5,76 Mkr och post money 13,76 Mkr.

Villkor:

Post:

2500 aktier, dvs 8000 kr.

Övrigt:

Företaget planerar en notering senast 2012.

Uppdaterat: 2009-04-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss