Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Growth AB

Green Growth AB

Green Growth AB
Strandvägen 7a
114 56 Stockholm

Hemsida:

www.greengrowth.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bolagets affärsidé består i att investera i bolag och projekt som är verksamma inom de så kallade areella näringarna. De areella näringarna består bl.a. av jord och skog.

Green Growths mål är att skapa ett differentierat innehav fördelat på ca fyra bolag inom en period av ca två år.

Teckningsperiod:

5 maj 2008 - 30 maj 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,5 - 5,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

13 juni 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

2 Mkr före emissionen.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

5000 aktier, dvs 15.000 kr per post.

Övrigt:

Företaget har hittills investerat i Black Earth East AB. Bolaget planerar att noteras på lämplig lista före utgången av år 2011.

Uppdaterat: 2008-05-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss