Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Greater Than AB

Greater Than AB

Greater Than AB
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm

Hemsida:

greaterthan.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.

Teckningsperiod:

8 oktober 2019 - 8 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

27 Mkr

Teckningskurs:

66 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

667,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Carn Capital, Lan Invest och Keel Capital.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss