Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Greater Than AB

Greater Than AB

Greater Than AB
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm

Hemsida:

greaterthan.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.

Teckningsperiod:

31 mars 2017 - 10 april 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

8 % lägre än genomsnitt under teckningsperiod

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige.

Post:

50 aktier, minimum 450 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss