Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Greater Than AB

Greater Than AB

Greater Than AB
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm

Hemsida:

greaterthan.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.

Teckningsperiod:

27 januari 2016 - 10 februari 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

7,7 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 januari 2016

Värdering:

51 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:20. Den som är antecknad som aktieägare i Greater Than på avstämningsdagen den 25 januari 2016 erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till ca 62 procent, motsvarande ett belopp om 4,75 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss