Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Greater Than AB

Greater Than AB

Greater Than AB
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm

Hemsida:

greaterthan.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.

Teckningsperiod:

22 april 2014 - 12 maj 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

21,9 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

16 maj 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

100 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 250 aktier, därefter valfritt antal.

Övrigt:

Greater Than börjar handlas på Aktietorget den 9 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss