Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Granular AB

Granular AB

Granular AB
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm

Hemsida:

www.realstevia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Granular producerar och säljer högkvalitativ steviaextrakt och bladråvara från Kina och Paraguay till den europeiska mat- och dryckesindustrin under varumärket Real Stevia.

Teckningsperiod:

12 maj 2014 - 30 juni 2014

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr + 6 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 maj 2014

Värdering:

104 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:20. Öppen för allmänheten.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Efter genomförd nyemission ska Granular lista sina aktier på Alternativa.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 6 Mkr användas.

Uppdaterat: 2014-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss