Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB
Sockerbruket
62254 Romakloster

Hemsida:

www.gotlandwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Whiskytillverkning på Gotland.

Teckningsperiod:

15 mars 2009 - 30 april 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

15 maj 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

De två första veckorna under teckningsperioden är reserverade för nuvarande aktieägare, sedan kan vem som helst teckna sig.

Post:

250 aktier, dvs 2250 kr.

Övrigt:

De som tecknar sig för 10 poster får sitt namn ingraverat i en mässingsskylt, som sätts upp på ägarväggen – The Wall – i destilleriets bar. De som tecknar sig för 20 poster eller fler får ett grafiskt blad med tema från företagets whiskyframställning. Aktieägare har förur att köpa företagets femåriga whisky år 2015.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss