Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB
Sockerbruket
62254 Romakloster

Hemsida:

www.gotlandwhisky.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Whiskytillverkning på Gotland.

Teckningsperiod:

22 april 2013 - 22 maj 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

29 maj 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

100 aktier, dvs 2600 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss