Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB
Sockerbruket
62254 Romakloster

Hemsida:

www.gotlandwhisky.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Whiskytillverkning på Gotland.

Teckningsperiod:

14 maj 2012 - 25 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Bolaget kalkylerar med 7,5 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

3 juli 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

100 aktier, dvs 1900 kr

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss