Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB

Gotland Whisky AB
Sockerbruket
62254 Romakloster

Hemsida:

www.gotlandwhisky.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Whiskytillverkning på Gotland.

Teckningsperiod:

18 april 2011 - 1 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

16 maj 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Befintliga aktieägare har förtur, men emissionen är öppen för alla.

Post:

250 aktier, 2750 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss