Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Africa Resources AB

Africa Resources AB

Africa Resources AB
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm

Hemsida:

africaresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Africa Resources fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Africa Resources AB hette tidigare Gripen Oil & Gas AB. Gripen Oil & Gas AB hette tidigare Gotland Oil AB. Gotland Oil AB hette tidigare Norplat Resources AB.

Teckningsperiod:

28 februari 2013 - 15 mars 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,68 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Efter besked om tilldelning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 10,68 Mkr.

Villkor:

Befintliga aktieägare har företräde vid överteckning, men alla kan teckna.

Post:

Minimum 8000 aktier, därefter i poster om 2000 aktier.

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats till ett belopp om 6,5 Mkr, motsvarande ca 61 % av det totala emissionsbeloppet, varav 1,5 Mkr har tecknats av Archelon Mineral AB.

Uppdaterat: 2013-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss