Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goodbye Kansas Holding AB

Goodbye Kansas Holding AB

Goodbye Kansas Holding AB
Rosenlundsgatan 40 4tr
118 53 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansas.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goodbye Kansas erbjuder tjänster inom VFX, CGI, motion capture och animation för film, tv, marknadsföring och datorspel. I gruppen ingår bla Fido, Bläck, Imagination Studios och Infinity Entertainment. Bolaget har även en investeringsverksamhet inom spel. Goodbye Kansas Holding AB hette tidigare Goodbye Kansas Entertainment Group AB.

Teckningsperiod:

20 april 2020 - 4 maj 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

100,8 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 april 2020

Värdering:

24 Mkr pre-money

Villkor:

Uppdatering: Företrädesrätt 5:21. För varje befintlig aktie erhålls tjugoen (21) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Företrädesrätt 42:10. För varje befintlig aktie erhålls fyrtiotvå (42) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Mindre justeringar kring emissionen har gjorts.

Uppdatering: Beslut om denna emission har ännu inte tagits, tredje delen av bolagsstämman ska hållas den 23 april 2020. Peter Levin som företräder 21 % av aktierna har som mål att annan finansieringslösning än denna företrädesemission ska hittas.

Uppdaterat: 2020-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss