Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB
Hammarbyterrassen 3
120 30 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansasgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goodbye Kansas Group tillhandahåller tjänster inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Goodbye Kansas Group AB hette tidigare Bublar Group AB.

Teckningsperiod:

11 januari 2023 - 25 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,2 Mkr + 4,7 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission på 50,2 Mkr riktad till långivare. Kvittningsemission på 4,7 Mkr för minoritetsandelar i två företag.

Post:

Övrigt:

Förutom kvittningsemissionerna gör Goodbye Kansas även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss