Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goobit Group AB

Goobit Group AB

Goobit Group AB
Stora nygatan 28
111 27 Stockholm

Hemsida:

www.goobit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goobit Group utveckling it-lösningar inom blockchain. Bolaget driver BTCX där man köper och säljer kryptovalutor.

Teckningsperiod:

27 oktober 2023 - 10 november 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,86 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 oktober 2023

Värdering:

9,86 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt, som i sin tur berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har erhållit en uttrycklig vilja från vissa befintliga aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen, motsvarande totalt ca. 60 procent av det uppskattade totala teckningsbeloppet för företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss