Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gold & Emerald Mines GEM AB

Gold & Emerald Mines GEM AB

Gold & Emerald Mines GEM AB
Box 7330
103 90 Stockholm

Hemsida:

www.emeraldmines.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emerald Mine bedriver prospektering och utveckling av smaragdfyndigheter i Colombia. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Emerald Mine äger genom det colombianska dotterföretaget Imcon S.A.S mineralfyndigheter innehållande bland annat smaragder, guld, titan, olja och coltan i Colombia. Bolagets huvudprojekt är fyndigheten Calcetero som skall utvidgas under 2011.I samband med detta kommer prospektering påbörjas av ytterligare mineraler och metaller i bolagets licensområden. Gold & Emerald Mines GEM AB hette tidigare Emerald Mine Invest EMI AB.

Teckningsperiod:

25 oktober 2011 - 15 december 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,4 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 34 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Emerald Mine Invest planerar att lista sin aktie på Aktietorget eller annan liknande marknadsplats i Sverige eller Norge.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss