Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GOKAP Invest AB

GOKAP Invest AB

GOKAP Invest AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A, 2 tr
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.gokap.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GOKAP investerar i innovativa start-ups för ett ökat aktieägarvärde och för att bidra till den västsvenska regionens framtid.

Teckningsperiod:

1 oktober 2019 - 31 oktober 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19,25 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för alla.

Post:

10 000 aktier

Övrigt:

Ingen specfik teckningstid kommunicerad, men den inleddes i början av oktober 2019.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss