Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB
Sölveg. 41
223 62 Lund

Hemsida:

www.glycorex.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation. Företaget har utvecklat och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb-ABO, som möjliggör transplantationer över blodgrupps-gränsen.

Teckningsperiod:

15 januari 2020 - 27 januari 2020

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

665,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Coeli Absolute European Equity, Alcur fonder och Invium Partners.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss