Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB
Sölveg. 41
223 62 Lund

Hemsida:

www.glycorex.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation. Företaget har utvecklat och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb-ABO, som möjliggör transplantationer över blodgrupps-gränsen.

Teckningsperiod:

5 november 2015 - 19 november 2015

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

8,55 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 november 2015

Värdering:

91,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:32. För varje befintlig A- eller B-aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Trettiotvå (32) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss