Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB

Glycorex Transplantation AB
Sölveg. 41
223 62 Lund

Hemsida:

www.glycorex.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation. Företaget har utvecklat och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb-ABO, som möjliggör transplantationer över blodgrupps-gränsen.

Teckningsperiod:

28 oktober 2013 - 13 november 2013

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

12,4 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 oktober 2013

Värdering:

140 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:45.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd till motsvarande 100% av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2013-10-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss