Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GlobalFun AB

GlobalFun AB
Borgmästaregatan 18
371 34 Karlskrona

Hemsida:

www.globalfun.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Förlag och utvecklare av mobilspel.

Teckningsperiod:

23 oktober 2009 - 6 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 6,9 Mkr och post money 7,9 Mkr.

Villkor:

Riktad emission med företräde för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske. Emissionen är garanterad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss