Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Global Gaming Factory X AB

Global Gaming Factory X AB
Box 12209
10225 Stockholm

Hemsida:

www.globalgamingfactory.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Global Gaming Factory (GGF) utvecklar mjukvara och bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. GGF är moderbolag till det helägda dotterbolaget Smartlaunch A/S Danmark. GGFs skapar intäkter i det befintliga globala nätverk av tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och till slutanvändare, de miljontals gamers som besöker dessa kaféer varje månad. Global Gaming Factory X AB hette tidigare Addyourlogo AB och hade då en verksamhet inom profilkläder.

Teckningsperiod:

12 oktober 2010 - 8 december 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,9 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 oktober 2010

Värdering:

Pre-money 62 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 7 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Global Gaming Factorys VD Hans Pandeya skriver att kapitalet från emissionen ska användas till att köpa fildelningssajter, som sedan ska göras om till lagliga tjänster. Kapitalet från emissionen ska utgöra 10 % av köpesummorna, de övriga 90 % ska komma från utländska investerare.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 24 november 2010.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 8 december 2010.

Uppdaterat: 2010-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss