Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Global Financial Group Sweden Small Cap AB

Global Financial Group Sweden Small Cap AB

Global Financial Group Sweden Small Cap AB
Stortorget 13 B
2013 20 Malmö

Hemsida:

www.gfgs.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Global Financial Group Sweden Small Cap är ett investeringsbolag som investerar i äkta småbolag, företag som är noterade på de mindre svenska aktielistorna.

Teckningsperiod:

9 september 2013 - 17 januari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20,6 Mkr

Teckningskurs:

10,66 - 11,00 kr per preferensaktie

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt

Post:

100 aktier, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Teckningskursen beror på när teckning sker, första månaden är den 10,66 kr och går sedan stegvis upp till 11,00 kr. Första avstämningsdag för utdelning infaller ca tre månader efter att teckningsperioden har avslutats.

Preferensaktierna har en direktavkastning på 8 % beräknat på 11 kr i erbjudandet.

En notering av preferensaktierna är planerad att ske under februari 2014 på Aktietorget.

Uppdaterat: 2014-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss