Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Global Financial Group Sweden AB

Global Financial Group Sweden AB

Global Financial Group Sweden AB
Box 4533
203 20 Malmö

Hemsida:

www.gfgs.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Global Financial Group Sweden hel- och deläger tillståndspliktiga försäkringsförmedlarföretag som via anställda försäkringsförmedlare erbjuder finansiella produkter och försäkringslösningar till privatpersoner, företag men även till organisationer och stiftelser.

Teckningsperiod:

1 oktober 2014 - 27 mars 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24 Mkr (samt försäljning av 16 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

80 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

123,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

60 aktier.

Övrigt:

Erbjudandet tecknas i poster om 60 aktier, varav 3/5-delar är från emission av nya aktier och 2/3-delar i befintliga aktier från huvudägaren.

Global Financial Group Sweden är planerat att börja handlas på Aktietorget i april 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss