Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GliGene AB

GliGene AB

GliGene AB
Fogdevreten 2A
171 65 Solna

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GliGene är ett bolag verksamt inom tidig läkemedelsutveckling som upptäcker, utvecklar och kommersialiserar nya målinriktade terapier för cancerpatienter.

Teckningsperiod:

14 februari 2012 - 14 februari 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,8 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money omkring 8 Mkr.

Villkor:

Riktad emission till KDev Oncology AB, ett av Karolinska Development AB helägt dotterbolag.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss