Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Petrotarg AB

Petrotarg AB

Petrotarg AB
Box 225
781 23 Borlänge

Hemsida:

petrotarg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Petrotarg är ett mindre fastighetsbolag. Petrotarg AB hette tidigare Ginger Oil AB.

Teckningsperiod:

21 augusti 2015 - 21 augusti 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,1 Mkr (1,275 Mkr är klar)

Teckningskurs:

12,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en mindre grupp amerikanska investerare.

Post:

Övrigt:

Ginger Oil ska göra en riktad emission på 400 000 aktier. När pressmeddelandet går ut har 100 000 tecknats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss