Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Getinge AB

Getinge AB

Getinge AB
Box 69
31044 Getinge

Hemsida:

www.getingegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Getinge-koncernen har tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care.

Teckningsperiod:

2 december −0001 - 2 december −0001

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1990 Mkr

Teckningskurs:

83,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:9 för A- respektive B-aktie.

Post:

Övrigt:

Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna i Getinge, har förklarat att bolaget kommer att åta sig att teckna sin del av den planerade nyemissionen samt även de aktier som inte tecknas och betalas av övriga aktieägare.

Uppdaterat: 2008-11-17

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss