Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Getinge AB

Getinge AB

Getinge AB
Box 69
31044 Getinge

Hemsida:

www.getingegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Getinge-koncernen har tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care.

Teckningsperiod:

29 februari 2008 - 14 mars 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1514 Mkr

Teckningskurs:

120 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 februari 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:16

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd i dess helhet via teckningsförbindelse och garanti från Carl Bennet AB. Prospekt släpps 27 februari.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss