Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Getinge AB

Getinge AB

Getinge AB
Box 69
31044 Getinge

Hemsida:

www.getingegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Getinge-koncernen har tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care.

Teckningsperiod:

30 augusti 2017 - 14 september 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

4 324 Mkr

Teckningskurs:

127 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 augusti 2017

Värdering:

30,3 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7

Post:

Övrigt:

Obs, ingen tidsplan har ännu kommunicerats annat än att en extra bolagsstämma planeras äga rum under augusti 2017. 20-29 augusti är bara en dummy-tid.

"Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,1% av kapitalet och 48,9% av rösterna i Getinge, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB i avtal med Getinge åtagit sig att teckna de aktier som eventuellt inte tecknas och betalas av övriga aktieägare. Fjärde AP-fonden har uttryckt sitt stöd för nyemission och avser att teckna sin andel."

Uppdatering: Villkoren för emissionen har presenterats, teckningstiden är 30 augusti - 14 september 2017.

Uppdaterat: 2017-09-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss