Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

29 november 2006 - 13 december 2006

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

7

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt: 2 aktier i Genovis oavsett aktieslag ger rätt att teckna en 1 ny aktie av serie B i Genovis.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss