Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

23 maj 2016 - 8 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 maj 2016

Värdering:

46 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie i Genovis erhålls en teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss