Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

17 januari 2014 - 20 januari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,6 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

94,7 Mkr pre-money och 98,3 Mkr post money.

Villkor:

Riktad nyemission, till personer som var emissionsgaranter i tidigare företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss