Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

2 december 2013 - 16 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,7 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2013

Värdering:

71,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen omfattas till 36 procent av skriftliga teckningsförbindelser och är därutöver garanterad till 64 procent av externa investerare.

Vid överteckning är förslaget att styrelsen ska kunna ge ut aktier för ytterligare drygt 6 Mkr till samma pris per aktie.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss