Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

4 april 2013 - 17 april 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,8 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 mars 2013

Värdering:

Pre-money 41,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Huvudägarna Mikael Lönn och LMK Ventures AB har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och kommer att teckna sina respektive andelar av emissionen. Därutöver har Mikael Lönn och LMK Ventures AB lämnat en garanti som tillsammans med teckningsförbindelserna garanterar 70 % av den totala emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss