Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

25 april 2012 - 10 maj 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,1 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 april 2012

Värdering:

Pre-money 24,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Innan nyemissionen gör företaget en sammanläggning av aktier enligt 1:10. Genovis kan även komma att göra en riktad nyemission till LMK Ventures AB på 5,1 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss