Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB
Scheelevägen 22
22363 Lund

Hemsida:

www.genovis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Teckningsperiod:

13 april 2011 - 6 maj 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 8 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 april 2011

Värdering:

Pre-money 26,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4.

Post:

Övrigt:

Förträdesemissionen är på 20 Mkr, samt om emissionen övertecknas så finns möjligheten att utnyttja övertilldelningsoptionen och ta in ytterligare 8 Mkr. Huvudägaren Farstorp Invest AB samt de styrelseledamöter som är aktieägare i Bolaget, motsvarande totalt 24 %, har aviserat sina avsikter att teckna sina respektive delar i nyemissionen.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss