Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gasporox AB

Gasporox AB

Gasporox AB
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Hemsida:

gasporox.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gasporox utvecklar och kommersialiserar laserspektroskopi, som möjliggör förpackningsmätningar inom bl a livsmedel.

Teckningsperiod:

12 september 2016 - 23 september 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

25,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

100 aktier, dock minimum 600 aktier.

Övrigt:

Gasporox noteras på First North den 25 oktober 2016.

Emissionsbeloppet är fullt säkerställt genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2016-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss