Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Garpco AB

Garpco AB

Garpco AB
Huskvarnav. 80
55454 Jönköping

Hemsida:

www.garpco.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Garpco AB är ett holdingbolag och är moderbolag i Garpcokoncernen. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen samt förvärv av företag som passar in i gruppens koncept. En stor del av Garpcos affärsidé är att förse tillverkningsindustrin med komponenter, verktyg och förnödenheter, antingen genom produktion eller genom handelsföretag.

Teckningsperiod:

18 maj 2011 - 1 juni 2011

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

10,57 Mkr

Teckningskurs:

70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2011

Värdering:

Pre-money 52,85 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-­aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss